Főoldal

 

Tisztelt Látogató!

Ezt a honlapot Dr. Pénzes Károly a Budapesti Ügyvédi Kamarába 12447 lajstromszámmal bejegyzett és a 01-004342 számon nyilvántartott ügyvéd tartja fenn.

Az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok…

… és belső szabályzatok, továbbá az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatások a Magyar Ügyvédi Kamara, továbbá a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján ismerhetők meg. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésre vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat rögzíti. Ügyvédi felelősségbiztosításom a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületénél van.

A honlapon az ügyvédi szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes ismertető található és bizonyos módon közvetlen jogi tanácsadást is igénybe vehet. A honlapon található valamennyi információ kizárólag tájékoztató jellegű és nem tekinthető jogi tanácsadásnak. Ennek megfelelően Dr. Pénzes Károly ügyvéd nem vállal felelősséget a honlapon közzétett információk teljességéért és aktualitásáért. A lapon található valamennyi szöveg, kép, grafika Dr. Pénzes Károly ügyvéd tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alatt áll.

 

Az ügyvédi titoktartásról

Az ügyvédi törvény a titoktartási kötelezettség körében csak arról rendelkezik, hogy az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről hivatásának gyakorlása közben szerzett tudomást.. Az ügyvédi titokkör elemeinek teljes felsorolása a gyakorlatban nem lehetséges, egyaránt tartalmazza a megbízó személyes adatait, üzleti titkait stb.

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség az első ügyfél-ügyvéd találkozáskor keletkezik, nem szükséges tehát, hogy az ügyfél az ügyvédnek írásbeli megbízást adjon. Ennek megfelelően, az ügyvéd a rábízott, általa megismert titkot azt követően is köteles megőrizni, ha a megbízás teljesült, vagy a megbízás bármely más okból megszűnt.
Az ügyvéd részére felmentést a titoktartási kötelezettség alól csak és kizárólag a megbízó,a titok tulajdonosa /titokgazda/adhat felmentést.

Dr. Pénzes Károly
ügyvéd